EWI Kurzanalyse Strompreise 20220105

20240507-moved